چرا ترویج از محکومین میشود ؟

به راستی چرا روزنامه ارمان ( حامی سر سخت هاشمی و فتنه گران ) امروز باید از عبد الله نوری - روحانی محکوم به حبس سالهای نچندان دور  و مورد حمایت رسانه های بیگانه - تمجید و تجلیل کنه ؟

و یا روزنامه اعتماد چرا باید به تجلیل از حسین مرعشی ( از محکومان فتنه ) مشغول باشه ؟  

درباره عبد الله نوری ++         درباره سید حسین مرعشی ++

 

/ 0 نظر / 34 بازدید