میگن اما نمیگن

میگن کشور جناحی اداره نشه.

میگن ایران برا همه ایرانیان

میگن شایسته سالاری

اما وقتی حرف از کابینه میشه بجای کابینه 80 میلیونی میگن کابینه 24 میلیونی. حالا هی توجیه نکنید که مردم به اینا رای دادن و ... . خب 16 میلیون هم به اونا رای دادن. معنای رای اکثریت این نیست که بقیه برن بمیرن و دهن دیگران رو بتون ریزی کنند. 

میدونم تیتر کمی گیجتون کرد. اب قند لطفا. 

با اب و صابون تمیزش کن 

/ 0 نظر / 58 بازدید